ANALOGÍA DE LA HUCHA: seguimos entendiendo nuestro cuerpo.

                                                

                                                   ANALOGÍA DE LA HUCHA:

seguimos entendiendo nuestro cuerpo.
 
Esta semana te traigo una analogía para entender la salud como un proceso.
 
Ahora es posible que la paga se cobre por bizum y cosas de esas, pero antes se ahorraba con la hucha. La de la toda la vida… y había un principio fundamental
 
“Si entra mas de lo que sale, se ahorra”
 
“Si sale más de lo que entra, no se ahorra”
 
Aunque lo parezca, no tengo ninguna intención de darte consejos de finanzas, porque de eso no tengo ni idea. Pero ¿a que esos principios te suenan? Cuesta negarlos, ¿verdad?
 
La verdad es que es completamente aplicable al cuerpo, que es de lo que hablamos nosotros. A nuestra fisiología, a la adaptación, a nuestra calidad de vida… en definitiva, a nuestra Salud.
 
Ahí va….
 
Todos estamos expuestos a cosas que nos hacen daño y factores que nos hacen mucho bien. Algunos los elegimos, como los hábitos, y otros nos vienen dados.
 
La cuestión es que nuestra situación es básicamente la suma de los dos factores.

  • Si los factores beneficiosos son más grandes que los perjudiciales (es como entrar más monedas de las que sacamos), nuestro cuerpo mejora… ahorramos.
  • Si los factores perjudiciales son mayores que todas esas cosas que nos hacen bien, es como sacar más de la hucha de lo que metemos…. perdemos salud.
 
¿Cómo estás hoy?
 
Probablemente un resultado de todos esos factores a lo largo de unos cuantos años. Algunos elegidos, como los hábitos, y otros tantos no.
 
¿QUÉ PODEMOS HACER?
 
Poco a poco ser conscientes de que no todo es casualidad y que dónde ponemos la atención es importante.
 
Si quisieras ahorrar… ¿Qué harías? Seguramente meter más monedas y sacar menos. Las dos.
 
Con el cuerpo pasa parecido.
 
Conviene

  • añadir factores de los buenos, de esas cosas que suman cada día como los 5 pilares de los que tanto hablamos
  • procurar conocer todos esos factores que sabemos que nos perjudican. Algunos podremos controlarlos y otros no. ¿podemos hacer algo para llevarlos mejor? ¿podemos minimizar sus efectos? ¿Podemos quitar alguno?
 
Cada cosa que hacemos suma. Sin ser radicales, disfrutando de cuidarnos, sin culpa y sobre todo, entendiendo por qué.
 
¿Te animas?
 
La Quiropráctica por un lado nos elimina esa subluxación (sin duda un factor perjudicial) y añade beneficios en varios de los pilares. Seguimos sumando.
ITSULAPIKOAREN ANALOGIA:

gure gorputza ulertzen jarraitzen dugu.


Aste honetan analogia bat dakarkizut osasuna prozesu gisa ulertzeko.
 
Orain baliteke soldata bizum eta horrelakoengatik kobratzea, baina lehen itsulapikoarekin aurrezten zen. Bizitza osokoa, eta oinarrizko printzipio bat zegoen
 
Ateratzen dena baino gehiago sartzen bada, aurreztu egiten da.
 
Sartzen dena baino gehiago ateratzen bada, ez da aurrezten.
 
Hala badirudi ere, ez dut inolako asmorik zuri finantza aholkurik emateko, ez baitaukat ideiarik ere. Baina zer iruditzen zaizkizu printzipio horiek? Zaila da ukatzea, ezta?
 
Egia esan, gorputzari aplika dakioke erabat, eta horri buruz hitz egiten dugu guk. Gure fisiologiari, egokitzapenari, gure bizi-kalitateari, azken batean, gure osasunari.
 
Hor doa.
 
Denok gaude kalte egiten diguten gauzen eta on asko egiten diguten faktoreen eraginpean. Batzuk aukeratu egiten ditugu, ohiturak adibidez, eta beste batzuk etorri egiten zaizkigu.
 
Kontua da gure egoera, funtsean, bi faktoreen batura dela.

  • Faktore onuragarriak kaltegarriak baino handiagoak badira (ateratzen ditugun baino txanpon gehiago sartzea bezala da), gure gorputzak hobera egiten du, beraz hobetzen gara (aurrezten dugu).
  • Faktore kaltegarriak on egiten diguten gauza horiek guztiak baino handiagoak badira, itsulapikotik sartzen duguna baino gehiago ateratzea bezala da. Osasuna galtzen dugu.
 
Zer moduz zaude gaur?
 
Ziur aski faktore horien guztien emaitza bat urte batzuetan zehar. Batzuk aukeratuak, ohiturak adibidez, eta beste batzuk ez.
 
ZER EGIN DEZAKEGU?
 
Pixkanaka jabetzea dena ez dela kasualitatea eta arreta non jartzen dugun garrantzitsua dela.
 
Baliabideak aurreztu nahi badituzu, zer egingo zenuke? Seguruenik txanpon gehiago sartu eta gutxiago atera.
 
Gorputzarekin antzekoa gertatzen da.
 
Komeni da

  • faktore onak gehitzea, egunero hainbeste aipatzen ditugun 5 oinarriak.
  • kalte egiten diguten faktore horiek guztiak ezagutzen saiatzea. Batzuk kontrolatu ahal izango ditugu eta beste batzuk ez. Zerbait egin dezakegu hobeto eramateko? Baten bat kendu dezakegu?
 
Batuketa egiten dugun gauza bakoitza. Erradikalak izan gabe, gu zaintzeaz gozatuz, errurik gabe eta, batez ere, zergatia ulertuz.
 
Animatzen zara?
 
Kiropraktikak, alde batetik, subluxazio hori kentzen digu (faktore kaltegarria da, zalantzarik gabe), eta onurak gehitzen ditu.


Comentarios